દિલ્હી પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું પરિણામ જાહેર, યહા ચેક કરો: Delhi Police Constable Result 2023

Delhi Police Constable Result 2023: નમસ્કાર મિત્રો, આજનો દિવસ એ લોકો માટે ખુશીનો દિવસ છે જેમણે દિલ્હી પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષા આપી હતી. આ ભરતીનું પરિણામ આજે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, … Read more

VMC junior clerk result 2023: VMC જુનિયર ક્લાર્ક પરિણામ 2023 ડાઉનલોડ કરો

VMC junior clerk result 2023: નમસ્કાર મિત્રો, આજે GPSSB એ તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ gsssb.gujarat.gov.in પર VMC જુનિયર ક્લાર્ક પરિણામ 2023 બહાર પાડ્યું છે. તમે નીચે આપેલ લિંક પરથી પરિણામ ડાઉનલોડ … Read more

(sebexam.org) TAT પરિણામ 2023 જાહેર | Gujarat TAT Exam Result 2023

TAT પરિણામ 2023 જાહેર | Gujarat TAT Exam Result 2023 : (TAT) હાયર સેકન્ડરી (HS) Mains 2023ના પરિણામો રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જે … Read more

Gujarat TAT HS Result 2023નું પરિણામ જાહેર, અહીં પરિણામ તપાસો

Sebexam Gujarat TAT HS Result 2023: – ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર, મંગળવારે શિક્ષક અભિવૃદ્ધિ ટેસ્ટ (TAT) હાયર સેકન્ડરી (HS) મેન્સ પરીક્ષાના પરિણામો જાહેર કર્યા છે. ઉમેદવારો આપની ગુજરાત TAT … Read more

(Result) Gujarat High Court Peon Result 2023 | ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા પરિણામ 2023

આજે પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, તેની લિંક નીચે આપેલ છે. Gujarat High Court Peon Result અધિકારીઓ શીઘ્રજીવને ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા પરિણામ 2023 કટ ઓફ, મેરીટ લીસ્ટ ડાયરેક્ટ ડાઉનલોડ લિંક્સ … Read more

Gujarat High Court Assistant Result 2023 | ગુજરાત હાઇકોર્ટ આસિસ્ટન્ટ પરિણામ 2023

ગુજરાત હાઇકોર્ટ આસિસ્ટન્ટ પરિણામ 2023: મહેસૂલની પરીક્ષામાં જૂન 02, 2023 ના વેકેન્સીઓ માટે ઉમેદવારો, જેમણે 1778 ખાલી જગ્યાઓની સત્તા લેવી છે, તેમને માહિતી આપવી જોઈએ કે પરિણામ આધિકારિક વેબસાઇટ https://hc-ojas.gujarat.gov.in/ … Read more

Gujarat TAT HS Prelims Result 2023 | ગુજરાત TAT HS પ્રીલિમ્સ પરિણામ 2023: અભ્યાસકર્તાઓ માટે માર્ગદર્શિકા

Gujarat TAT HS Prelims Result 2023 ઉચ્ચતર માધ્યમિક (HS) સ્તરની શિક્ષક બનવાની ઇચ્છુક અભ્યાસકર્તાઓ માટે ગુજરાત શિક્ષક યોગ્યતા પરીક્ષા (TAT) એ મહત્વપૂર્ણ પરીક્ષા છે જેમણે ત્યારી બનાવે છે. તાત્કાલિક જાહેર … Read more

GPSSB Talati Junior Clerk Result 2023 | GPSSB તલાટી જુનિયર ક્લાર્ક પરિણામ 2023

GPSSB Talati Junior Clerk Result 2023ના 7 મે રોજ, ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડે 3437 ટાલાટી કમ મંત્રી અને જૂનિયર ક્લાર્ક (એડમિન / એકાઉંટ્સ)ની ખાલી જગ્યાઓ માટે લખાણ પરીક્ષણ આયોજન … Read more

વિજ્ઞાન ધોરણ 12 પ્રવાહની પૂરક પરીક્ષાનું પરિણામ 2023 જાહેર

Science Class 12 Stream Supplementary Exam Result 2023 Declared, વિજ્ઞાન ધોરણ 12 પ્રવાહની પૂરક પરીક્ષાનું પરિણામ 2023: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ મંડળ, ગાંધીનગર, 25 જુલાઈ 2023 ના સવાર … Read more

યુજીસી નેટ પરિણામ 2023 જાહેર | UGC NET Result 2023 

UGC NET Result 2023  નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) ને યુજીસી નેટ પરિણામ ૨૦૨૩ જાહેર કર્યો છે. ઉમેદવારો આધિકારિક વેબસાઇટ https://ugcnet.nta.nic.in પર કટતા માર્ક્સ અને મેરિટ યાદીસાથે પરિણામની તપાસ કરી શકે … Read more