રક્ષા બંધન એક પરંપરાગત હિન્દુ તહેવાર છે, જેનું નામ સંસ્કૃત શબ્દો 'રક્ષા' પરથી આવ્યું છે, જેનો અર્થ 'રક્ષણ' અને 'બંધન'નો અર્થ 'સહકાર' થાય છે.

દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ રક્ષાબંધનની તારીખને લઈને મૂંઝવણ છે.

 આ વિવાદ ભદ્રા સાથે સંબંધિત છે, કારણ કે લોકોમાં મતભેદ છે કે રક્ષાબંધન 30 ઓગસ્ટે ઉજવવું કે 31 ઓગસ્ટે. 

આ વર્ષે શુક્લ પક્ષની પૂર્ણિમાની તિથિ 30 ઓગસ્ટના રોજ સવારે 10:58 કલાકે શરૂ થઈ રહી છે

અને પૂર્ણિમાની તિથિ 31 ઓગસ્ટના રોજ સવારે 7:50 કલાકે સમાપ્ત થઈ રહી છે. 

આ સંદર્ભમાં આ વર્ષે રક્ષાબંધનનો તહેવાર 30 ઓગસ્ટે જ ઉજવવામાં આવશે.