રાષ્ટ્રીય બાગાયત બોર્ડ ભરતી 2023 જાહેરાત | National horticulture board Bharti 2023

National horticulture board Bharti 2023: નેશનલ એક્ઝામ એજન્સી દ્વારા રાષ્ટ્રીય બાગાયત બોર્ડ ભરતી 2023 માટેની 57 નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવી છે.

નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર બોર્ડ ભરતી 2023 નું નોટિફિકેશન 44 પદો પર ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જે ઉમેદવાર આમાં અરજી કરવા માંગે છે તેઓ સત્તાવાર વેબસાઈટ થી અરજી કરી શકે છે.

રાષ્ટ્રીય બાગાયત બોર્ડ ભરતી 2023 માટે અરજી કરવાની પ્રક્રિયા અને તેની સત્તાવાર વેબસાઈટ અમે તમને આ લેખના અંતમાં ઉપલબ્ધ કરાવી છે. આ ભરતીમાં ઓનલાઇન અરજી કરવાની શરૂઆત ની તારીખ 16 ડિસેમ્બર 2023 છે અને છેલ્લી તારીખ 5 જાન્યુઆરી 2024 છે.

નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર 2023 માટે ઉમેદવારી યોગ્યતા તેની મર્યાદા અરજી ફી પગાર ધોરણ પસંદગી પ્રક્રિયા જરૂરી દસ્તાવેજ વગેરે વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી અમે તમને આ લેખમાં આપશો જેથી તમે આ લેખને અંત સુધી વાંચો.

રાષ્ટ્રીય બાગાયત બોર્ડ ભરતી 2023 જાહેરાત

રાષ્ટ્રીય બાગાયત બોર્ડ ભરતી 23 માટે તેની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવી છે. રાષ્ટ્રીય બાગાયત બોર્ડ ભરતી 2023 હેઠળ ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર અને સિનિયર હોર્ટીકલ્ચર ઓફિસર ના પદ પર ભરતી કરવામાં આવશે. જેની ઓનલાઇન અરજી કરવાની શરૂઆત 16 ડિસેમ્બર 2023 થી શરૂ થાય છે અને તેની છેલ્લી તારીખ 5 જાન્યુઆરી 2024 છે.

આયોજક રાષ્ટ્રીય બાગાયત બોર્ડ
કેટેગરી નેશનલ હાઉસિંગ બોર્ડ ભરતી 2023
અરજી પ્રક્રીયા ઓનલાઇન
અરજી તારીખ શરૂઆત 16 ડિસેમ્બર 2023 થી અંતિમ 5 જાન્યુઆરી 2024
સત્તાવાર વેબસાઇટ nhb.gov.in 

Read More-

પદો અને તેની સંખ્યા

રાષ્ટ્રીય બાગાયતી બોર્ડ ભરતી 2023 માટે જે સત્તાવાર જાહેરાત કરવામા આવી છે તેમાં જણાવ્યા પ્રમાણે ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર ના પદ પર 19 જગ્યા છે.

અને સિનિયર હોર્ટીકલ્ચર ઑફિસર ના પદ પર 25 જગ્યાઓ પર ભરતી પાડવામા આવી છે. જેઓ યોગ્ય હોય તેઓ ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો 

નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર બોર્ડ ભરતી 2023 મા જે ઉમેદવારો અરજી કરવા માંગે છે તેમને જણાવી દઈએ કે અરજી કરવાની શરૂઆત ની તારીખ 16 ડિસેમ્બર 2023 છે અને અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ 5 જાન્યુઆરી 2024 રાખેલ છે.

અરજી ફી અને વય મર્યાદા

નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર બોર્ડ ભરતી 2023 માટે સામાન્ય વર્ગ ઓબીસી વર્ગ અને ઇડબલ્યુએસ વર્ગના ઉમેદવારો માટે અરજી ફી 1000 રૂપિયા રાખવામાં આવી છે. અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ ના ઉમેદવારો માટે અરજી રૂપિયા 500 રાખવામાં આવેલ છે.

પી ડબ્લ્યુ ડી ના ઉમેદવારો માટે અરજી ફી રાખવામાં આવી નથી તેઓ મફતમાં અરજી કરી શકે છે. દરેક વર્ગના ઉમેદવારો કે જે આ ભરતીમાં ભરતી કરવા માંગે છે તો તેમણે ઓનલાઇન માધ્યમમાં અરજી કરવાની રહેશે.

રાષ્ટ્રીય બાગાયત બોર્ડ ભરતી 2023 માં સિનિયર હોર્ટીકલ્ચર ઓફિસર ના પદ માટે મર્યાદા 18 વર્ષથી 30 વર્ષ વચ્ચે રાખવામાં આવેલ છે જ્યારે ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર ના પદ માટે ઉમેદવારની ઉંમર 18 વર્ષથી 40 વર્ષ વચ્ચે હોવી જોઈએ.

આ ભરતી માટે ઉમેદવારની ઉંમરની ગણતરી 5 જાન્યુઆરી 2024 ના આધારે ગણવામાં આવશે. અને સરકારના નિયમ અનુસાર ઓબીસી ઈડબલ્યુએસ એસસી અને એસટી વર્ગના ઉમેદવારોની વય મર્યાદામાં છૂટ આપવામાં આવશે.

શૈક્ષણિક લાયકાત

નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર બોર્ડ ભરતી 2023 ની નોટિફિકેશન મુજબ ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટરના પદ માટે ઉમેરવાની શૈક્ષણિક લાયકાત તે હોર્ટીકલ્ચર / એગ્રીકલ્ચર/ પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ ટેકનોલોજી/એગ્રીકલ્ચર ઇકોનોમિક્સ/ એગ્રીકલ્ચર એન્જિનિયરિંગ/ પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ/ ફૂટ ટેકનોલોજી/ ફૂડ સાયન્સ વગેરે અભ્યાસોમાંથી સ્નાતક થયેલો હોવો જોઈએ.

અને તેને પોતાના વિષયમાં પાંચ વર્ષથી વધારે નો અનુભવ હોવો જોઈએ.

સિનિયર હોર્ટીકલ્ચર ઓફિસર ના પદ માટે ઉમેદવાર હોર્ટીકલ્ચર/ એગ્રીકલ્ચર/પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ ટેકનોલોજી/એગ્રીકલ્ચર ઇકોનોમિક્સ/એગ્રીકલ્ચર એન્જિનિયરિંગ/ફુડ ટેકનોલોજી/ફૂડ સાયન્સ વગેરે વિષયોમાંથી ગ્રેજ્યુએશન ની ડિગ્રી મેળવેલો હોવો જોઈએ.

પસંદગી પ્રક્રિયા અને પગાર ધોરણ

નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર બોર્ડ ભરતી 2023 માટે ઉમેદવારોની પસંદગી સીબીટી લેખિત પરીક્ષા, ડિસ્ક્રિપ્ટિવ લેખિત પરીક્ષા, ફક્ત ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર ના પદ માટે ઇન્ટરવ્યૂ, અને તેના પછી ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન અને છેલ્લે મેડિકલ પરીક્ષા ના આધારે કરવામાં આવશે.

ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર નો પગારધોરણ ₹ 56100 થી ₹177500 અને સિનિયર હોર્ટીકલ્ચર ઓફિસર નો પગારધોરણ ₹35400 થી ₹ 112400 છે.

Read More-

જરૂરી દસ્તાવેજ

 • આધાર કાર્ડ
 • 10મા ધોરણની માર્કશીટ
 • 12મા ધોરણની માર્કશીટ
 • ગ્રેજ્યુએશન માર્કશીટ
 • ઉમેદવાર નો ફોટો અને સહી
 • જાતિનું પ્રમાણપત્ર
 • મોબાઈલ નંબર અને ઇમેલ આઇડી

અરજી પ્રક્રિયા

 • સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જાઓ.
 • તેના વોલપેપર રિક્વાયરમેન્ટ ના વિકલ્પને ક્લિક કરો.
 • હવે National horticulture board requirement 2023 પર ક્લિક કરો.
 • એપ્લાય ઓનલાઈન પર ક્લિક કરો.
 • ઉમેદવારે અરજી ફોર્મ માં જણાવેલી તમામ માહિતી ધ્યાનપૂર્વક વાંચીને સાચી રીતે ભરવાની રહેશે.
 • પછી તેમાં જણાવેલ જરૂરી દસ્તાવેજ તમારો પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો અને સહી સ્કેન કરી અપલોડ કરો.
 • ઉમેદવારે તેના વર્ગ પ્રમાણે અરજી ફી ભરવાની રહેશે.
 • બટન પર ક્લિક કરો.
 • અરજી ફોર્મ ભરાઈ જાય પછી તેની પ્રિન્ટ આઉટ કાઢી લો.
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

TELEGRAM GROUP JOIN HERE

Official website – cleck here 

Official Notification- First | Second

Leave a Comment

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં. જરૂરી ક્ષેત્રો ચિહ્નિત થયેલ છે *

Scroll to Top