રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કોલરશિપ 2023 | Reliance Foundation Scholarships 2023 Gujarat

Reliance Foundation Scholarships રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કોલરશિપ 2023-24 રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશનનું એક સી.એસ.આર. પ્રયાસ છે, જે 25 વર્ષ સુધી પ્રમુખ વિદ્યાર્થીઓને સ્કોલરશિપ આપી રહ્યો છે. આ પ્રયાસ રિલાયન્સ ફાઉન્ડર-ચેયરમેન શ્રી ધીરુભાઈ આંબાણીનું માન્યતા મળ્યો છે કે દેશનું અગ્રગતિ ને તૈયારી માં નો સૌથી શ્રેષ્ઠ માર્ગ તેમ છે કે તેની યુવાન માં નિવેષ કરવું.

આ લેખ આ સ્કોલરશિપના અરજનું પ્રક્રિયા, યોગ્યતા, દસ્તાવેજો, અન્ય જરૂરી માહિતીની વિગતો માં આપે છે. આ સ્કોલરશિપ અને તેની અરજનું પ્રક્રિયાનું વિગતવાર સમજવામાં આવશે.

Table of Contents

રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કોલરશિપ 2023 | Reliance Foundation Scholarships 2023 Gujarat: એક ઝલક

રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન, સ્થાપક અને ચેયરપર્સન શ્રીમતી. નીતા આંબાણીદ્વારા ચલાવાયેલ છે, રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન વધુ ઉચ્ચ જીવનમાં થવાનું અને ઓવરઓલ સુખાવવાનું સમાજ માટે અન્યત્ર કામ કરે છે. નીચે આપેલો ટેબલ સંક્ષિપ્તમાં સ્કોલરશિપ કાર્યક્રમની મુખ્ય માહિતી આપે છે.

રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કોલરશિપની મુકાબલીની મુદ્દો

 • સ્કોલરશિપનું નામ: રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કોલરશિપ 2023-24
 • પ્રદાયક વિગત: રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કોલરશિપ
 • સ્કોલરશિપનો પ્રકાર: યોગ્યતા અને યોગ્યતા આધારિત
 • યોગ્યતા: ભારતીય નાગરિકો માટે ખુલ્લું છે, અરજદારે 12મી પાસ કર્યો હોય તેમની એક પૂર્ણ સમયનું સ્નાતક ડિગ્રી કાર્યક્રમમાં છે, અરજદારે Rs. 15 લાખથી ઓછી આવક હોવી જોઈએ (ઓછી આવક વાળાઓને પસંદ આપવામાં આવે છે), અપ્યુટ્યૂડ ટેસ્ટ અનિવાર્ય છે.
 • પુરસ્કાર: ડિગ્રી કાર્યક્રમનું અવધિ સુધી પ્રતિસાદની ડિગ્રી સુધી INR 2,00,000 સુધી.
 • અરજ કરવાની છે છે પછી અંતિમ તારીખ: 15 ઓક્ટોબર 2023
 • એપ્લિકેશન મોડ: ઑનલાઇન Reliance Foundation  પોર્ટલ માં
 • એકેડમિક સેશન: 2023-2024

*ઉપર આપેલી એપ્લિકેશન મુદ્દો તારીખ અને સ્કોલરશિપ પ્રદાતાની વચ્ચે ચેંજ થવી શકે છે.

રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કોલરશિપ 2023-24 – મહત્વપૂર્ણ તારીખો

આ અન્ય માહિતીની જાણકારી મળવી મહત્વપૂર્ણ છે, પરંતુ તમે આપવાની છે કે આ સ્કોલરશિપ પ્રોગ્રામની એપ્લિકેશન તારીખની પરીવર્તનોને ટ્રેક રાખો. રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કોલરશિપ 2023-24 માટે એપ્લિકેશનની મુદત 15 ઓક્ટોબર 2023 સુધી ખુલી છે.

રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કોલરશિપ 2023-24 – યોગ્યતા

રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્નાતક સ્કોલરશિપ માટે યોગ્ય અરજદારે:

 • ભારતીય નાગરિક હોવું જરૂરી છે.
 • 12મી માં 60% અંક સાથે પાસ કર્યો હોય તેમ છે અને ભારતમાં એક પૂર્ણ-સમય સ્નાતક ડિગ્રી પ્રોગ્રામમાં છે.
 • આવક Rs. 15 લાખથી ઓછી હોઈ જોઈએ (ઓછી આવકવાળાઓને પસંદ આપવામાં આવે છે), અને અપ્યુટ્યૂડ ટેસ્ટ જરૂરી છે.

નીચેના વિદ્યાર્થીઓ યોગ્ય નથી:

 • દ્વિતીય વર્ષમાં અથવા આપ્યું વર્ષ સુધીના વિદ્યાર્થીઓ.
 • વિદ્યાર્થીઓ, જે ઓનલાઇન, રિમોટ, ડિસ્ટન્સ, અથવા અન્ય અનિયમિત પ્રમાણે પાઠયાત્રી છે.
 • દસ્તાવેજ પાસ 10મી પાસ પછી ડિપ્લોમા કર્યો છે.
 • 2 વર્ષ સ્નાતક ડિગ્રી માં રહ્યા છે.
 • અરજદારો અનિવાર્ય અપ્યુટ્યૂડ ટેસ્ટ પૂર્ણ ન કરે છે અથવા ટેસ્ટ દરમિયાન ચોરી કરવામાં આવ્યું છે.

રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કોલરશિપ 2023-24 – પુરસ્કાર વિગતો

આ સ્કોલરશિપ ડિગ્રી પ્રોગ્રામનું અવધિ સુધી તરફથી INR 2,00,000 સુધીનું આર્થિક સમર્થન પ્રદાન કરે છે. વિશેષગતઃ, રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કોલરશિપ વધુ તાત્કાલિક સાથે એક મજબૂત એલ્યુમ્ની નેટવર્ક દ્વારા નેટવર્કિંગ સુવિધાઓ પણ પ્રદાન કરે છે.

રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કોલરશિપ 2023-24 – એપ્લિકેશન પ્રક્રિયા

યોગ્ય અરજદારો નીચેના સ્ટેપ્સ અનુસરીને રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કોલરશિપ 2023-24 માટે ઑનલાઇન અરજ કરી શકે છે:

 • આધિકારી સ્કોલરશિપ પેજ પર જાવ.
 • બધી વિગતોને ધ્યાનપૂર્વક વાંચો અને સ્કોલરશિપનો સંબંધિત વર્ગ પર ‘અપ્લાય નાઉ’ બટન પર ક્લિક કરો.
 • તમારા રજીસ્ટર્ડ આઈડી સાથે PMViroj com  પર લોગિન કરો અને ‘એપ્લિકેશન ફોર્મ પેજ’ પર પહોંચો.
 • જો તમે રજીસ્ટર નથી કર્યા, તો તમારો ઈમેલ/મોબાઇલ નંબર/ગૂગલ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરી PMViroj com  પર રજીસ્ટર કરો.
 • તમે હવે ‘રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કોલરશિપ 2023-24’ એપ્લિકેશન ફોર્મ પેજ પર રીડાયરેક્ટ થઈ ગયા છો.
 • ‘એપ્લિકેશન પ્રોસેસ’ શરૂ કરવા માટે ‘સ્ટાર્ટ એપ્લિકેશન’ બટન પર ક્લિક કરો.
 • ઓનલાઇન એપ્લિકેશન પેજ પર જરૂરી વિગતો ભરો.
 • માન્યતા મળવી છે ‘ટર્મ્સ અને કન્ડિશન્સ’ અને ‘પ્રિવ્યૂ’ પર ક્લિક કરો.
 • જો એપ્લિકેશનમાં દર્શાવેલી બધી વિગતો પ્રિવ્યૂ સ્ક્રીન પર સાચું દર્શાય છે, તો ‘સબમિટ’ બટન પર ક્લિક કરો.

રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કોલરશિપ 2023-24 – મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો

એપ્લિકેશન મુદત માં અરજદારોએ નીચેના દસ્તાવેજોનો સંમિલન કરવો જોઈએ:

 • એપ્લિકેશનનું ફોટો (પાસપોર્ટ આકારનું)
 • સ્થાયી સરનામું ની પુરાવું
 • 10 અને 12 ની બોર્ડ પરીક્ષાની માર્કશીટ
 • વર્તમાન કોલેજ/ઇન્સ્ટિટ્યૂટની માંગવાની માંગના અધિકૃત વિદ્યાર્થી સર્ટીફિકેટ
 • ગ્રામ પંચાયત/વાર્ડ કઌસેલર/સરપંચ/એસ.ડી.એમ./ડી.એમ./સડમ/ટેહસીલદાર દ્વારા જારી કરવામાં આવેલી આવક પ્રૂફ
 • પ્રાધિકૃત સરકાર અથવાની દ્વારા જારી કરવામાં આવ્યું તે અધિકૃત દિવ્યાંગ સરકાર પ्रાધિકૃત પ्रમાણપત્ર (જો લાગુ પડે)

રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કોલરશિપ 2023-24 – પસંદગી પ્રક્રિયા

રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કોલરશિપ 2023-24 માટે પ્રમુખ પસંદગી પ્રક્રિયા નીચે આપેલી છે:

 • યોગ્ય અરજદારોએ પ્રારંભમાં Reliance Foundation  પોર્ટલ પર લોગિન થવું અનિવાર્ય છે.
 • તેમ મળ્યું કે અરજ મોડ્યુલ પરંતુ, ‘એપ્લિકેશન ફોર્મ’ અને ‘પેજ બી’ પર પહોંચી.
 • તમે ‘પસંદગી’ અને ‘સુપરવાઇઝર/પર્સનલ/પ્રોફેશનલ ઇનફોર્મેશન’ અધિકરણે આવવું છે.
 • તમારો પસંદગી પ્રક્રિયોમાં એકેડમિક સુધીનો વિસ્તારણ છે, અને તમે પ્રમાણપત્ર મળ્યો છે, ત્યારે આવકનું નેટવર્કિંગ અધિકારી મળ્યો છે, પછી આપનું એપ્લિકેશન મંજૂરીની માંગ કરે છે.
 • મંજૂરી મળે ત્યારે, તમે ‘સબમિટ’ બટન પર ક્લિક કરી શકો છો. તમે પછી એપ્લિકેશનની સ્ટેટસ માં ‘સબમિટેડ’ વાર્ષિક પ્રોગ્રામનો સ્ટેટસ ચકાસ શકો છો.

એપ્લિકેશનની મુદત અને અરજદારો માટે પ્રતિસાદની ડિગ્રીનું સ્થાન અને સમય: રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કોલરશિપ 2023-24 માટેનો પ્રતિસાદ 2023માં આપવોની અન્ય માહિતી મળશે.

રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કોલરશિપ 2023-24 – અરજદારોનું ચયન

અરજદારોનું ચયન તેમ સ્કોલરશિપ પ્રોગ્રામના આવક અને આપત્તિ પ્રકારે આધારિત થશે. આપની યોગ્યતા, એપ્લિકેશન માં પ્રગતિ, અને અન્ય પરિપત્રો વગેરે અનેક ગુનો મૂકે છે.

રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કોલરશિપ 2023-24 – સંપર્ક માહિતી

જો તમે રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કોલરશિપ 2023-24 સંક્ષિપ્ત માંગો, તો તમે ખરેખર મળી જશો. યોગ્ય અરજદારો માટે આપની માંગોને ઉધાર્તામાં મૂક્યો છે, અને આપની માંગોની મુદત 15 ઓક્ટોબર 2023 સુધી આપવી પડશે.

તમે કોઇ પ્રશ્નો અથવા મુદ્દો સાથે રોજ સામેલ થવા માંગો છો, તો તમે નીચેની સંપર્ક માહિતીનો ઉપયોગ કરી પ્રશ્નો અથવા મુદ્દો સાથે જવા મોકલી શકો છો:

 • ઓનલાઇન મોકલવાનો પરિપત્ર
 • ઈમેલ એડ્રેસ: [email protected]
 • હેલ્પલાઇન નંબર: 1800-102-3598
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

TELEGRAM GROUP JOIN HERE

પ્રોગ્રામ વેબસાઇટ: તમે અધિક માહિતી મેળવવા અને આવકની વિગતો જાણવા માટે ઓફિશિયલ વેબસાઇટની મુકાબલી જોઈ શકો છો.

અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે. Hello Readers, Pmviroja.com is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job. if you are problem with any content plz tell about that we will remove it within 24 hours.

Leave a Comment