વિદ્યાસહાયક ભરતી મેરીટ યાદી 2023 | vidhyasahayak bharti final merit list 2023

વિદ્યાસહાયક ભરતી મેરીટ યાદી 2023: રાજ્યના પ્રાથમિક શાળાઓ, ક્લાસ 1 થી 8 માટે શિક્ષણ સહાયકોની ભરતી થઈ રહી છે. 2022ના ઓક્ટોબરમાં, વિદ્યાસહાયક ભરતી અંતર્ગત 2600 પોસ્ટો માટે ઓનલાઇન ફોર્મ્સ ભરવામાં આવ્યા હતા. આનંદી, આ ભરતી માટે અંશક મેળવી હતી. હવે વિદ્યાશયક ભરતી અંતિમ મેળવો આવ્યો છે. અને આવશ્યકતા અનુસાર જિલ્લો પસંદગી મેળવશે તેવી પ્રમાણપત્રો માટેના ઉમેદવારોને.

વિદ્યાસહાયક ભરતી મેરીટ 2023

  • – ઉમેદવારોને 2600 પોસ્ટો માટે ઓનલાઇન ફોર્મ્સ ભરવામાં આવ્યા.
  • – અંતિમ મેરિટ યાદી અને કોલ લેટર 17 જુલાઈ, 2023 ના રોજ ઘોષાયા જશે.
  • – ઉમેદવારોને મેરિટ આધારિત જિલ્લો પસંદગી આપવામાં આવશી.
  • – વિદ્યાસહાયક (ધોરણ 1 થી 5 અને ધોરણ 6 થી 8 ગુજરાતી માધ્યમ) પોસ્ટો ભરતી માટે મેરિટ આધારિત મેરિટ યાદી તયાર કરવામાં આવશે, જે 2022 માં જિલ્લા / નગર શિક્ષા સમિતિ દ્વારા માલક શાળાઓમાં પોસ્ટ ભરતી માટે હશે.
  • વિદ્યાસહાયક ભરતી મેરીટ : મહત્વપૂર્ણ તારીખો
  • – 10 ઑક્ટોબર 2022 ના રોજ, વર્તમાન સમાચારપત્રોમાં વિજ્ઞાપન નંબર (5) અને (6) અનેર જનરલ પોસ્ટ્સ ભરવા માટે ઉમેદવારોને નિર્ધારિત સ્વરૂપમાં ઓનલાઇન અરજી આમંત્રિત કરવામાં આવી. 
  • – ઉમેદવારોને જિલ્લો / ટાઉન પસંદગી માટેની માટેની માહિતીને વેબસાઇટ http://vsb.dpegujarat.in પર 17 જુલાઈ, 2023 ના રોજ, 15:30 વાગ્યે પ્રકાશિત થશે. 

ઉમેદવારો, જે વર્ષ 2023 ના જુલાઈ 20 ના તારીખના મેરિટ યાદીમાં પસંદ થઇ છે, તેમના ડિસ્ટ્રિક્ટ પસંદગી માટે 2023 ના જુલાઈ 24 ના દિવસે આવશી. આવા કરતાં, ઉમેદવારોને સૂચના આપેલ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ જવી આવશે તેથી ઉમેદવારોને http://vsb.dpegujarat.in વેબસાઇટને નિયમિત રીતે મુલાકાત લેવી જોઈએ.

Read More-RMC Recruitment 2023: રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં વગર પરીક્ષા સીધી નોકરી, પગાર ₹ 30,000 

વિદ્યાસહાયક ભરતી સીલેકશન પ્રોસેસ 2023

પ્રાથમિક શિક્ષણના નિદેશકે પ્રથમ થી આઠમ ધોરણની રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓમાં સહાયક શિક્ષકોની ભરતીની ઘોષણા આપ્યું છે, જેમણે TET-1 / TET-2 પાસ થયેલ ઉમેદવારોને પસંદ કરી રહ્યા છે. આપત્તિઓ માટે તમારી મદદ જરૂરી છે.

પસંદગીનો ક્રમ નીચે આપેલ છે:

1. પ્રથમ માં, પ્રાથમિક શિક્ષણના નિદેશક દ્વારા અખબારમાં સહાયક શિક્ષકોની ભરતીનું પ્રોગ્રામ ઘોષાયું છે, જેમની રાજ્યભરના જિલ્લાઓમાં રિક્તિઓ ભરવાની છે.

2. પછી, ઉમેદવારોને Vidyasahayak ભરતી માટે અન્લાઇન એપ્લિકેશન ફોર્મને http://vsb.dpegujarat.in વેબસાઇટ પર નિર્ધારિત તારીખોમાં ભરવું પડે છે.

3. આ ફોર્મને ભરવાની પછી, તમે જરૂરી સહાયક દસ્તાવેજો સાથે તેમને જમા આપવું અને જિલ્લાના માન્યતા પ્રાપ્ત કેન્દ્રમાં સાથે મોકલવું જોઈએ.

4. આગામી, આપત્તિઓ અને સુધારાઓ સાથે ફોર્મનું પરિચય ગાંધીનગર સ્તરે ચકાસણી થાય છે અને અસ્થાયી મેરિટ ઘોષાયા છે. જો કોઈએ આ મેરિટમાં કોઈ આપત્તિ / સુધારો અને તેની આવશ્યક પુરાવામાં કોઈ સમર્થન આપવું હોય તો તેને દિન-3 પર સાથે સાક્ષ્યોને સહાયક કરવી આવશે.

5. આને પછી, અંતિમ મેરિટ યાદી ઘોષાય છે અને ગાંધીનગરમાં મેરિટ આધારિત જિલ્લા પસ

ંદગી માટે કોલ કરવામાં આવે છે.

6. બધી જિલ્લા પસંદગીની બધી પૂરી થઇ ગઈ છે ત્યારે, જિલ્લામાં મેરિટ આધારિત શાળા પસંદગી આપવી અને નિયુક્તિ આદેશ જારી થાય.

7. મહત્વપૂર્ણ છે કે રાજ્યમાં 2600 શિક્ષણ સહાયકોની ભરતી માટે ઓક્ટોબર 2022માં ઓનલાઇન એપ્લિકેશન્સ માંગવામાં આવ્યા હતા. ત્યાર પછી શિક્ષક વિનિમય શિબિરોના કારણે જિલ્લા પસંદગી આપવામાં આવ્યું ન હતું. હવે શિક્ષણ સહાયકોની નિમણૂક પ્રક્રિયાનું શિક્ષક વિનિમય શિબિરોનું પૂર્ણ થવાની પ્રક્રિયા ચલાવવામાં આવશે.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

TELEGRAM GROUP JOIN HERE

8. Vidyasahayak ભરતીની તાજેતરની સૂચના માટે આધિકારિક વેબસાઇટ vsb.dpegujarat.in ની માહિતી માટે નિયમિતપણે જોવાનું જરૂરી છે.

વિદ્યાસહાયક ભરતી મેરીટ 2023: લીંક

ઘટની ભરતી બીજો રાઉન્ડ કટ ઓફ મેરીટઅહિં ક્લીક કરો
વિદ્યાસહાયક ભરતી ઓફીસીયલ વેબસાઇટઅહિં ક્લીક કરો
ઘટ ભરતી ફાઇનલ મેરીટ લીસ્ટઅહિંં ક્લીક કરો

Leave a Comment

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં. જરૂરી ક્ષેત્રો ચિહ્નિત થયેલ છે *

Scroll to Top