એરફોર્સ અગ્નિવીર વાયુ ભરતી 2023 | Air Force Agniveer Vayu Recruitment 2023

ભારતીય વાયુસેના (IAF) એ એર ફોર્સ અગ્નિવીર (એર ફોર્સ અગ્નિવીર વાયુ 1/2024 નોટિફિકેશન) માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. યોગ્ય ઉમેદવારોને અધિકાર્ય જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવું અને આ એર ફોર્સ અગ્નિવીર માટે અરજી કરવી. એર ફોર્સ અગ્નિવીર ભરતી માટે વયમર્યાદ, શિક્ષણસંબંધી યોગ્યતા, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજીની ફી, અને કેવી રીતે અરજી કરવી વગેરે અન્ય વિગતો નીચે આપેલી છે. એર ફોર્સ અગ્નિવીર વાયુ 1/2024 નોટિફિકેશન માટે તમારી જાણ માટીની સ્થિતિ માટે pmviroja.com ની નિયમિત પરીક્ષા કરો. Join Our whatsapp. 

એરફોર્સ અગ્નિવીર વાયુ ભરતી 2023

ભરતી સંસ્થાભારતીય વાયુસેના (IAF) (એરફોર્સ)
પોસ્ટનું નામએરફોર્સ અગ્નિવીર
ભરતી3500
પગારરૂ. 30000/- દર મહિને
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ17-08-2023
સત્તાવાર વેબસાઇટagneepathvayu.cdac.in

એરફોર્સ અગ્નિવીર વાયુ ભરતી 2023: વિગતો

 • નંબર કરાંતરીભાગે ૩૫૦૦ છે.

Read More-Gujarat High Court Peon Result 2023 | ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા પરિણામ 2023

એરફોર્સ અગ્નિવીર વાયુ ભરતી 2023: શૈક્ષણિક યોગ્યતા

 • કૃપા કરીને શિક્ષણસંબંધી યોગ્યતાની વિગતો માટે અધિકારિક નોટિફિકેશન વાંચો.

એરફોર્સ અગ્નિવીર વાયુ ભરતી 2023: ઉંમર મર્યાદા 

 • ઉમેદવારોની વયમર્યાદ 17.5 થી 21 વર્ષ (દોનો તારીખો સમાવીશ) છે, જે 27 જૂન 2003 થી 27 ડિસેમ્બર 2006 ના મધ્યે જન્માયેલ હોય.

એરફોર્સ અગ્નિવીર વાયુ ભરતી 2023: શુલ્ક 

 • બધા ઉમેદવારો માટે ફી રૂ. 250/- છે. ચુકવણીનો પ્રકાર ઓનલાઇન છે.

એરફોર્સ અગ્નિવીર વાયુ ભરતી 2023: પસંદગી પ્રક્રિયા

Air Force Agniveer Recruitment 2023નું પસંદગી પ્રક્રિયા નીચેના મુકાબલાઓ અંતર્ગત છે:

 • લેખિત પરીક્ષા
 • CASB (કેન્દ્રીય એયરમેન પસંદગી મંડળ)
 • શારીરિક યોગ્યતા પરીક્ષણ (PET) અને શારીરિક માપણ પરીક્ષણ (PMT)
 • અનુકૂળતા પરીક્ષણ-I અને II
 • દસ્તાવેજી ચકાસણી
 • મેડિકલ પરીક્ષણ

એરફોર્સ અગ્નિવીર શારીરિક યોગ્યતા પરીક્ષણ

ઊંચાઈ: 152.5 સેમીમીટર છાતી: 5 સેમીમીટરનું ન્યૂનતમ ફેલાવ શારીરિક ફિટનેસ પરીક્ષણ (PFT): પરીક્ષણમાં (PFT) એ 1.6 કિમી દૌડ શામેલ છશે જેને 06 મિનિટ 30 સેકંડમાં પૂર્ણ કરવું પડશે. ઉમેદવારોને શારીરિક ફિટનેસ પરીક્ષણ માટે નિયમિત સમયમાં 10 પુશઅપ, 10 સિટ-અપ, અને 20 સ્ક્વોટ્સ પૂર્ણ કરવાનો જરૂર છે.

એરફોર્સ અગ્નિવીર વાયુ ભરતી 2023: પરીક્ષા પેટર્ન અને અભ્યાસક્રમ

વિજ્ઞાનવિષયો. ઓનલાઇન ટેસ્ટની કુલ સમયગાળો 60 મિનિટ હશે અને તે 10+2 CBSE અભ્યાસક્રમના અનુસાર અંગ્રેજી, ભૌતિક વિજ્ઞાન, અને ગણિતને શામેલ કરશે.

વિજ્ઞાનવિષયો કલ્પિતના બાકી વિષયો. ઓનલાઇન ટેસ્ટની કુલ સમયગાળો 45 મિનિટ હશે અને તે 10+2 CBSE અભ્યાસક્રમના અનુસાર અંગ્રેજી, રીઝનિંગ અને જનરલ એવેરનેસ (RAGA) ને શામેલ કરશે.

વિજ્ઞાનવિષયો & વિજ્ઞાનવિષયો કલ્પિતના બાકી વિષયો. ઓનલાઇન ટેસ્ટની કુલ સમયગાળો 85 મિનિટ હશે અને તે 10+2 CBSE અભ્યાસક્રમના અનુસાર અંગ્રેજી, ભૌતિક વિજ્ઞાન, અને ગણિતને શામેલ કરશે, પછી રીઝનિંગ અને જનરલ એવેરનેસ (RAGA) ને શામેલ કરશે.

ઓનલાઇન ટેસ્ટ માટે માર્કિંગ પેટર્ન:

 • દરેક સાચુ જવાબ માટે એક માર્ક.
 • પ્રયાસ કરેલ પ્રશ્નમાં કોઈ (0) માર્ક.
 • દરેક ખોટા જવાબ માટે 0.25 માર્ક કાપવામાં આવશે.

એરફોર્સ અગ્નિવીર વાયુ ભરતી 2023: અરજી કેવી રીતે કરવી 

 • ઇચ્છુક ઉમેદવારો અધિકારિક વેબસાઇટ દ્વારા ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

એરફોર્સ અગ્નિવીર વાયુ ભરતી 2023: મહત્વપૂર્ણ તારીખો

પ્રસંગતારીખ
એર ફોર્સ અગ્નિવીર ખાલી જગ્યા 2023 માં અરજી શરૂ થાય છે.27-07-2023
એર ફોર્સ અગ્નિવીર ખાલી જગ્યા 2023 માં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ.17-08-2023
એર ફોર્સ અગ્નિવીરની પરીક્ષા તારીખ વધુ જલદીમાં ઘોષિત કરવામાં આવશે.13 Oct 2023
એરફોર્સ અગ્નિવીર વાયુ ભરતી 2023

Leave a Comment