ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2023 | Tractor Sahay Yojana 2023

Tractor Sahay Yojana 2023 આજે અમે ગુજરાત સરકારની “ટ્રેક્ટર સહાય યોજના” નામની યોજના પર ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, જેમાં ખેડૂતોને ટ્રેક્ટર ખરીદવા માટે નાણાં મદદ આપવામાં આવે છે. આ સરકારની સાથર્યતાનો ધ્યેય છે કે ખેડૂતોને આધુનિક ખેતીકૃષિના સાધનોનો ઉપયોગ કરીને તેમજ તાકની તકમારીનો વધારવો. જો તમારું ઈચ્છુક છો કે તમારું WhatsApp ચેનલમાં જોડાવામાં રસ છે, તો મહેરબાની કરીને સંબંધિત કરશો. 

Tractor Sahay Yojana 2023 | ટ્રેક્ટર સહાય યોજના: ઝાંખી/Overview

યોજનાનું નામટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2023
ઉદ્દેશજેમાં ખેડૂતોને ટ્રેક્ટર ખરીદવા માટે નાણાં મદદ આપવામાં આવે છે. આ સરકારની સાથર્યતાનો ધ્યેય છે કે ખેડૂતોને આધુનિક ખેતીકૃષિના સાધનોનો ઉપયોગ કરીને તેમજ તાકની તકમારીનો વધારવો.
લાભાર્થીગુજરાતના ખેડૂતોને
સહાયની રકમ-1નાના,સીમાંત,મહિલા,એસ.સી અને એસ.ટી ખેડૂતોને
કુલ ખર્ચના 50% અથવા 60,000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે
સહાયની રકમ-2જનરલ અને અન્ય ખેડૂતોને  કુલ ખર્ચના 40 % અથવા
45,000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે
માન્ય વેબસાઈટhttps://ikhedut.gujarat.gov.in/  
અરજી કેવી રીતે કરવીhttps://ikhedut.gujarat.gov.in/
ટ્રેક્ટર સહાય યોજના

Tractor Sahay Yojana 2023 | ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2023: Eligibility/પાત્રતા

ક્ટર સહાય યોજના માટે યોગ્ય બનવા માટે ખેડૂતોને નીચેના માપદંડોનું પાલન કરવું આવશ્યક છે:

 • તેમનું ભારતીય નાગરિક હોવું આવશ્યક છે.
 • તેમને ઓલાંડાનું કમાલું ખેતીકૃષિ જમીન માલક હોવું આવશ્યક છે.
 • તેમને ટ્રેક્ટર માટેની માન્ય ડ્રાઈવિંગ લાઇસન્સ હોવું આવશ્યક છે.
 • તેમનું પાંચ વર્ષમાં પાછાની કોઈપણ અન્ય સરકારી સબસિડી નો લાભ ન મળવો આવશ્યક છે.

Read More-શ્રવણ તીર્થ દર્શન યોજના 2023 | Gujarat Shravan Tirth Darshan Yojana 2023

Tractor Sahay Yojana 2023 | ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2023: Required Documents/જરૂરી દસ્તાવેજો

ટ્રેક્ટર સહાય યોજના માટે અરજી કરવા માટે નીચેના દસ્તાવેજો જરૂરી છે:

 • આધાર કાર્ડ
 • મતદાર પરવાનો અથવા પેન કાર્ડ
 • ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ
 • જમીનનું માલિકી દસ્તાવેજો
 • બેંક ખાતાની વિગતો
 • વર્ગ પ્રમાણપત્ર 

Tractor Sahay Yojana 2023 | ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2023: Highlight/હાઇલાઇટ્સ

ટ્રેક્ટર સહાય યોજનાના કેટલાક મુખ્ય અંશો નીચે આપેલા છે:

 • યોજના ટ્રેક્ટરની ખરીદી માટે સુમારું સબસિડી રૂ. 60,000 અનુમાનિત છે.
 • આ સબસિડી 50 હોર્સપાવરનું ટ્રેક્ટર માટે લાગુ છે.
 • આ યોજના ભારતના તમામ રાજ્યો અને સંઘમાં માન્ય છે.
 • આ યોજનાનું અરજી પ્રક્રિયા ઓનલાઈન છે.

How to Apply Tractor Sahay Yojana | ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2023: ઓનલાઇન અરજી

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

TELEGRAM GROUP JOIN HERE

ટ્રેક્ટર સહાય યોજનાની માટે અરજી કરવા માટે, ખેડુતો આ ચરણો અનુસરી શકે છે:

 • યોજનાની અધિકૃત વેબસાઇટ પર મુલાકાત લેવી.
 • ઓનલાઇન અરજી” બટન પર ક્લિક કરવું.
 • એપ્લિકેશન ફોર્મ ભરી અને આવશ્યક દસ્તાવેજો અપલોડ કરવા.
 • એપ્લિકેશન ફોર્મ સબમિટ કરવું.

Leave a Comment

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં. જરૂરી ક્ષેત્રો ચિહ્નિત થયેલ છે *

Scroll to Top